O akcji

Założeniem akcji jest myśl, że patriotyzm nie powinien kojarzyć się jedynie z martyrologią i ciężarem. Chcemy pokazać dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać patriotyzm.


Jeśli patriotyzm ma stać się wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to poprzez małe odruchy społecznej solidarności, na dziecięcą miarę.

Akcja obejmuje kampanię plakatową, działania w internecie, cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z twórcami kampanii oraz publikację książki. Hasła kampanii, autorstwa Joanny Olech, bliskie są idei solidarności, wzajemnego zaufania, szacunku, ekologii, tolerancji, wolontariatu i zaangażowania na rzecz kraju. Opracowanie graficzne Edgara Bąka poszerza znaczenie tekstu i nadaje przekazowi rangę sztuki użytkowej. Całość prowokuje do dyskusji dziecka z dorosłym nie tylko o patriotyzmie.

Naszym celem jest realizacja kampanii społecznej kierowanej do najmłodszych obywateli naszego kraju. Zależy nam aby słowa, obrazy oraz wszystko czym będziemy się komunikować z dziećmi było dla nich zrozumiałe.

Zdaniami-hasłami chcemy promować wśród dzieci i ich starszego rodzeństwa postawy patriotyczne. Chcemy pokazać, że patriotyzm to również proste, drobne czyny, które może każdy przejawiać na co dzień. Celem, który sobie stawiamy jest również trafienie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego tez nasza akcja społeczna będzie prowadzona na wielu płaszczyznach: reklama zewnętrzna, Internet, wystawa plakatów, warsztaty, reklamy prasowe.


Organizatorzy:

Patroni medialni: